2.15 การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยลำกระดูกต้นขาหักที่ผ่าตัดใส่โลหะยึดตรึงกระดูกภายใน

2.15-การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยลำกระดูกต้นขาหักที่ผ่าตัดใส่โลหะยึดตรึงกระดูกภายใน