ผลงานและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานประจำ ด้านผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์/IT(Product Innovation)